Нека за миг забравим за зимата. Нека за миг се откъснем от нелепите полузимни атмосферни условия, да оставим настрана несериозните промени в климата и постоянните темпера ...