Това са колите, които написаха и продължават да пишат състезателната история на САЩ Моторният спорт е дълбоко загнезден в ДНК на Америка. В тази страна са създадени едни ...