Малко „свалени на земята“, продължихме, без да смъкваме усмивките от лицата си в очакване на следващите участъци от природно изкуство. Както се бяхме кротнали, дойде моме ...